Skip to content

Visualizer คืออะไร ?

หลายๆคนคงสงสัยว่า Visualizer คืออะไร ??
Visualizer หรือในชื่อภาษาไทย เครื่องฉายภาพสามมิติ

ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดสัญญาณภาพไปยังอุปกรณ์แสดงผล เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ จอมอนิเตอร์ ทีวี เป็นต้น Visualizer เป็นการพัฒนาต่อมาจากเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ หรือ Overhead นั้นเอง

Visualizer ใช้ได้กับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยการวางวัตถุที่ต้องการลงบนแท่นฉายเพื่อให้กล้องที่อยู่เหนือแท่นฉาย

จับภาพวัตถุดังกล่าวแล้วส่งภาพออกไปที่อุปกรณ์แสดงผล สามารถฉายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นของจริงได้ รวมถึงการฉายภาพเคลื่อนไหวเช่นกัน

Visualizer สามารถบันทึกภาพที่เราฉายได้เก็บไว้ในเครื่องได้ ควบคุมการใช้งานได้ง่ายด้วยปุ่มการใช้งานในเครื่อง

ปัจจุบันมีการพัฒนาความสามารถของ Visualizer ไปมาก ทั้งความชัดที่มากขึ้น มีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น

เหมาะกับการใช้งานประกอบในสื่อการเรียนการสอนหรือใช้ในโรงเรียน หากท่านใดสนใจ Visualizer ดีๆ สามารถสอบถามได้ที่ ProjectorPRO

ProjectorPro เราให้บริการด้านโปรเจคเตอร์ อย่างครบวงจรหากใครสนใจติดตั้งโปรเจคเตอร์ ด้วยทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาพและเสียง มีประสบการณ์กว่า 10 ปี