Skip to content

Gygar Wireless MIC GUK-800

฿12,900.00

 • ไมโครโฟนคู่แบบไร้สาย
 • สามารถรองรับการเชื่อมต่อผ่านคลื่น UHF ตามมาตรฐานที่ กสทช. รับรอง
 • สามารถใช้งานได้ระยะไกลสูงสุดถึง 50 เมตร
 • ใช้งานได้ง่ายด้วยการตั้งค่าคลื่นความถี่ด้วยระบบ IR
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
Specification
 • ชนิดคลื่นสัญญาณ : FM
 • ช่วงคลื่นความถี่ : 773-823 MHz
 • ช่องสัญญาณ : 100
 • ความเสถียรของคลื่น : ±0.005%
 • ช่วงคลื่นเสียง : 100 dB
 • ความคลาดเคลื่อนของเสียง : ±48 KHz
 • ช่วงคลื่นเสียง : 50 Hz – 15 KHz
 • S/N : 105 dB
 • ความบิดเบือนของเสียง : ≤0.3%
 • การขจัดสัญญาณ : ≥70 dB
 • ระยะการใช้งาน : 50 เมตร
ตัวส่งสัญญาณเสียง
 • กำลังส่ง : HI 10 mW, Low 3mW
 • รูปแบบเสียง : Dynamic
 • สัญญาณแทรก : -60 dB
 • แหล่งพลังงาน : แบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน
 • ระยะเวลาใช้งาน : 6-10 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่)
ตัวรับสัญญาณเสียง
 • รูปแบบวงจร : PLL
 • ช่องสัญญาณเข้า : BNC /(50Ω)
 • ช่องสัญญาณออก : BNC /(50Ω)
 • ความถี่ปานกลาง : 110 MHz, 10.7 MHz
 • ความไวต่อเสียง : 12 dBu (80 dBS/N)
 • การขจัดสัญญาณ : ≥75 dB
 • ระดับเสียงออก : 10 dBV
 • กำลังไฟ : ≤500 mA