Skip to content

ความหมายของโปรเจคเตอร์และการเลือกซื้อ projector

Projector ความหมาย อุปกรณ์สำหรับนำเสนองานและการฉายภาพ ในปัจจุบัน ถูกพัฒนาให้มีน้ำหนักเบาและรองรับการใช้งานที่หลากหลาย

ประเภทของโปรเจคเตอร์

 • Pico-Projector: ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการพกพาไปใช้นอกสถานที่ เช่น รุ่น LED Pico C20, C120, K11
 • 3D DLP Ready Projector : สำหรับการฉายภาพ 2 และ 3 มิติ ให้คุณภาพในระดับโรงภาพยนตร์เลยทีเดียว เช่น รุ่น H9360BD, H9500BD
 • Short-Throw Projector : สำหรับฉายภาพขนาดใหญ่โดยระยะห่างจากจอรับภาพไม่มาก บางรุ่นสามารถทำระยะได้ต่ำกว่า 1 เมตร จึงเหมาะกับการฉายภาพในพื้นที่จำกัด เช่น รุ่น S5201M, U5200
 • Interactive Projector : ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ทำให้สามารถวาดเขียนลงบนภาพที่ฉายได้ เหมาะกับงาน Presentation งานประชุมต่างๆ เช่น รุ่น S5201M

องค์ประกอบการเลือกซื้อโปรเจคเตอร์

 1. นำโปรเจคเตอร์ไปใช้งานประเภทไหน เช่น นำเสนอในห้องประชุม โดยติดตั้งถาวร นำไปเสนองานโดยการพกพาไปใช้นอกสถานที่ หรือ ฉายภาพยนตร์ภายในบ้าน
 2. พื้นที่การใช้งาน(Projector Distance) พื้นที่กว้างขวาง เช่น ในห้องประชุม / พื้นที่จำกัดก็ควรนำเสนอ Short-Throw เป็นต้น
 3. ต้องการใช้งานแบบมีสายหรือไม่มี เช่น โปรเจคเตอร์ที่รองรับระบบ Wireless
 4. ความละเอียด(Resolution) เช่น การฉาย presentation SVGA 800×600 ก็เพียงพอ / การฉายภาพกราฟิคXGA 1024×768 / ภาพยนตร์ Full HD 1920×1080
 5. ความสว่าง(Brightness) หน่วยเป็น ANSI ถ้านำไปใช้ในที่ๆมีแสงมาก ก็ควรเลือก ANSI สูงๆ(ห้องมืด 800-1000 ANSI เปิดไฟ > 1500 ANSI)
 6. ความคมชัด(Contrast Ratio) ยิ่งค่า Contrast Raito ยิ่งมาก ก็ฉายภาพได้ชัดเจนมากและยังเห็นถึงมิติของภาพมากขึ้นด้วย
 7. สัดส่วนการแสดงผล (Aspect Ratio) ใช้ฉายภาพยนตร์ควรใช้ 16:9 หรือ 16:10 / งานนำเสนอ Presentation 4:3 ก็เพียงพอ