Skip to content

การเลือกโปรเจคเตอร์ในห้องประชุมขนาดใหญ่

การเลือกโปรเจคเตอร์ในห้องประชุมขนาดใหญ่จำเป็นต้องเลือกโปรเจคเตอร์อย่างมืออาชีพ
ไม่ใช่แค่การเลือกโปรเจคเตอร์แบบไหนก็ได้รุ่นไหนก็ได้ วันนี้ Project PRO มีคำตอบมาให้เพื่อนๆกันค่ะ

การเลือกใช้โปรเจคเตอร์ในห้องประชุมขนาดใหญ่ต้องดูขนาดของหอประชุมว่ามีขนาดเท่าไหร่
แสงที่ส่องในห้องประชุมสามารถควบคุมได้หรือไม่มีผ้าม่านปิดไหม เบื้องต้นต้องดูปัจจัยรอบข้างก่อน
จากนั้นต้องดูว่าโปรเจคเตอร์รุ่นไหนที่เหมาะกับห้องประชุมที่มีแสงสว่างค่อนข้างสูง

เนื่องจากโปรเจคเตอร์ที่มีขายอยู่นั้นแต่ละรุ่นมีความสว่างไม่เท่ากัน ถ้าห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่
หรือห้องที่มีแสงสว่างค่อนข้างมาก
ไม่สามารถควบคุมแสงได้จำเป็นต้องใช้โปรเจคเตอร์ที่มีความสว่างสูงๆ แต่ถ้าห้องที่สามารถควบคุมแสงได้อาจจะใช้โปรเจคเตอร์ที่มีความสว่างไม่ต้องสูงมาก

ส่วนใหญ่โปรเจคเตอร์ที่ใช้ในหอประชุมเลือกที่มีความสว่างตั้งแต่ 5000 Lumens ขึ้นไป
ก็ขึ้นอยู่กับขนาดห้องและปริมาณแสงที่ผ่านเข้าในห้องด้วย หากห้องสว่างมากๆอาจจะใช้
โปรเจคเตอร์ที่มีความสว่างสูง 10,000 Lumens หรือมากกว่าได้

หากลูกค้าท่านใดสนใจโปรเจคเตอร์สามารถเข้าไปดู
ได้ที่ https://www.projectpro.in.th/product/category/projector/