Skip to content

วิธีถนอมสายตาจากโปรเจคเตอร์

ในปัจจุบันมีผู้คนใช้โปรเจคเตอร์มาเพื่อนำเสนองาน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเราใช้ “ดวงตา” ของเราในการมองจอรับโปรเจคเตอร์

ถนอมสายตาด้วยการนั่งให้ห่างจากโปรเจคเตอร์ 2 เมตรหรือเปิดโหมดถนอมสายตาที่ติดมากับโปรเจคเตอร์หากจ้องนานไป ให้ออกไปยืดเส้นยืดสาย พักสายตาบ้าง

ProjectorPRO มีโปรเจคเตอร์หลายเเบบ หลายขนาดให้ได้เลือกซื้อมีโปรเจคเตอร์ที่มีโหมดถนอมสายตาด้วยนะคะ