Skip to content

สื่อการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ของคนยุคใหม่

ในปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างรวดเร็วด้วยการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และเพื่อให้ผู้สอนเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของคนรุ่นใหม่มากขึ้น โดยสื่อการเรียนการสอนออนไลน์นี้สามารถเข้าผ่านได้หลายช่องทางเลยทีเดียว ไปดูพร้อมกันดีกว่าว่ามีแบบไหนบ้าง

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อคนรุ่นใหม่

EdTech (Educational Technology) คือ การเรียนการสอนแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ครอบคลุมและเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เทคโนโลยีหรือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อคนรุ่นใหม่นั้น จะถูกแบ่งออกมาเป็น 4 ไอเดียด้วยกัน ดังต่อไปนี้

1.พอดคาสต์ (Podcast)

หนึ่งในรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้เสียงบันทึกสนทนาในหัวข้อเฉพาะ โดยไอเดียนี้จะถูกใช้งานบน ITunes และ Spotify หรือบนเว็บไซต์ต่างๆ โดยการใช้งานแบบพอตคาสต์นั้นจะเป็นการใช้งานแบบให้ผู้เรียนเปิดเสียงที่บันทึกในหัวข้อที่ต้องการ ทั้งนี้ในปัจจุบันหัวข้อที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ได้นั้นค่อนข้างมีหลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทุกท่านก็สามารถเปิดฟังได้อย่างง่ายดายราวกับฟังเพลง

2.สตรีมมิ่ง (Streaming)

ไอเดียของคนรุ่นใหม่ที่ใช้โปรแกรม STREAM เข้ามาเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ ซึ่งโปรแกรม STREAM เป็นการพัฒนา EdTech แบบใหม่ โดยจะมีการนำเนื้อหาตามแต่ละวิชา และอื่นๆอีกมากมายเข้ามาใช้ในการเรียนรู้แบบเชิงปฏิบัติและการออกแบบสร้างสรรค์

3.เกมมิฟิเคชัน (Gamification)

เกมมิฟิเคชัน (Gamification) คือหนึ่งในรูปแบบการเรียนที่มีกระบวนการและมีสื่อการเรียนการสอนที่สามารถสร้างความสนุกสนานในการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้มากที่สุด โดย Gamification นั้นจะสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนผ่านการมีส่วนร่วมกับการเล่นเกม เหมาะสำหรับผู้เรียนในวัยเยาว์หรือเด็กที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้แบบไม่ต้องใช้สมาธิจดจ่อมากมายนัก

4.โซเชียลมีเดีย (Social Media)

โซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ยอดฮิตและยังคงใช้กันอย่างล้นหลามในปัจจุบัน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบโซเชียลมีเดียนั้นจะเป็นเครื่องมือที่สามารถตอบโต้หรือสอบถามกันได้อย่างรวดเร็ว เช่น Facebook หรืออาจจะเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารกันผ่านวิดีโอให้เข้าใจได้มากขึ้น เช่น YouTube

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์สำคัญอย่างไร?

จากไอเดียการเรียนการสอน 4 รูปแบบข้างต้นจะเห็นได้ว่าสื่อการเรียนการสอนหรือเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีในสถานการณ์ที่ไม่สามารถอยู่รวมกลุ่มกันได้แบบปกติทั่วไป ซึ่งเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมของมนุษย์ ดังนั้นหากมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสอนได้ ย่อมเป็นเรื่องที่ดีในการอำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายในการเรียนรู้

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ทั้งนี้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จะทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อผู้เรียนรู้สึกเชื่อมต่อกับสิ่งที่เรียนหรือผู้สอน จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพภาพมากยิ่งขึ้น และโปรเจคเตอร์ หรือ Interactive Device เป็นหนึ่งในเครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

สรุป สื่อการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ของคนยุคใหม่

สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่อย่างการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทั้งนี้การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการสอนเป็นไอเดียที่สำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับผู้สอนได้เป็นอย่างดีในสถานการณ์ที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยแก่ผู้เรียนทุกท่านได้มากที่สุด ดังนั้นเพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนมีการเข้าถึงเกี่ยวกับการศึกษาหรือการเรียนรู้มากขึ้น การเรียนแบบ EdTech จึงเป็นที่ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่