Skip to content

หลายคนสงสัยว่า Video Conference คืออะไร?

หลายคนสงสัยว่า Video Conference (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) คืออะไร
ทำไมถึงได้รับความนิยมการใช้งานในห้องประชุม ห้องเรียน ทางไกลได้
วันนี้ ProjectorPRO มีคำตอบมาให้ทุกคนกันค่ะ

การประชุมทางไกลที่ผู้เข้าประชุมสามารถประชุมได้ หรือการเรียนการสอนไกล
ผู้สอนสามารถสอนให้กับนักเรียน และนักศึกษาได้ โดยไม่ต้องเดินทาง
มายังสถานที่จริง ผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเข้ากับอุปกรณ์จอรับภาพในห้อง

ทั้งนี้อุปกรณ์ Video Conference ต้องพร้อมในการใช้งานด้วย
เพื่อป้องกันความผิดพลาดระหว่างการประชุม การเรียนการสอน
เช่นเสียงรบกวนหรือสัญญาณขาดหาย อื่นๆ
.
หากท่านใดสนใจสินค้า Video Conference ติดตั้งห้องประชุม หรือห้องเรียน
สามารถปรึกษา ProjectorPRO ได้ทุกช่องทาง